การประกาศตน ไม่ว่าภายนอก ภายในตนเอง ดูเหมือนจะมีภาระหรือหน้าที่ตามติดอยู่ตลอดเวลา 
แต่หากไม่ยอมประกาศชัดซึ่งตัวตน ก็ดูเหมือนช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศจะยังไม่ถูกเติมเต็ม- -หรือการเดินทางในการค้นหาความหมายจะยังไม่สิ้นสุด
หากเวลาสุดท้ายของการเดินทางงวดเข้ามา จะยังสามารถใช้ถ้อยคำใดถักทอนิยามของตนขึ้นได้หรือไม่

Comment

Comment:

Tweet

สุดท้ายของการเดินทาง . .
.
O_O

#1 By GotACurvedSword on 2012-07-16 23:20